Početna     |     Izdanja     |     Autori     |     Kontakt                      

 
 Jan van Rijckenborgh ( o autoru )
 EGIPATSKA PRAGNOZA, 3. DIO


Dva svjedočanstva iz drevnog Egipta, Tabula smaragdina i Corpus hermeticum, izvori su za djelo Egipatska pragnoza, koje se sastoji od četiri knjige. Autor Jan van Rijckenborgh je te izvore znanja, očitovane i proživljene mnogo prije kršćanske ere, ponovo otkrio i tako učinio dostupnima današnjim ljudima.

Treći dio Egipatske pragnoze nadilazi znanje i spoznaju ljudi prikovanih za zemaljski život. U svojoj potrazi za Jedinim dobrim, za Bogom, gnoza čovjeka vodi u najdublje dubine, u jezgru njegova prvobitnog bića. Tu je skriven ključ koji vodi do novoga života: do rođenja nove duše.

Egipatska pragnoza svjedoči o trajnom zovu gnoze. Knjiga odaje dojmljivu sliku puta prema životu, puta k našemu prvobitnom identitetu. Ostvarenje tih ideja zahtijeva odluku da se živi od gnoze i za gnozu, i temeljni obrat.

Preuzmite poglavlje:
Put samopredaje (Poglavlje III.)pdf format
Format: 24x16
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 222
ISBN: 978-953-95958-5-0


 Jan van Rijckenborgh ( o autoru )
 EGIPATSKA PRAGNOZA, 2. DIO


Iz Predgovora

Čovječe, tko si? Odakle dolaziš? Kamo ideš? Od pojave ljudi u dijalektičkomu polju postojanja, tajanstvena sfinga ta najdublja pitanja postavlja svim putnicima na beskrajnoj stranputici kroz pustinju zemaljskoga života. Odgovori na pitanja o svijesti, životnom usmjerenju i pozvanosti odlučuju o životu i o smrti.

Bez istinskoga, živoga znanja što izvire iz izravnoga doživljavanja jedinog izvora svega bivanja i koji je istinski stvarni životni cilj, čovječanstvo je uvijek iznova osuđeno na propast u sljepilu, zabludi i obmani, tami, patnji i smrti.

U tako prijetećoj i bolnoj krizi koja prati kraj ovoga kozmičkog dana Gnoza ponovno diže svoj glas. Mnogim ljudima koji očajnički traže izlaz pokazuje put prema spasonosnoj spoznaji Boga, s velikom snagom odašilje zov prapočetka. Iz žive Božje stvarnosti iznova navješćuje čovjekovo visoko porijeklo i njegovu uzvišenu pozvanost, pokazuje i otvara prastari put spasenja onima što još imaju uši da čuju i koji su u današnjici još dobronamjerni.

Oni čija se srca još uvijek uznemiruju, zbog samostvorenoga rastrojstva i beznadne propasti svijeta i čovječanstva, oni koji iznutra prepoznaju odlučujuću neophodnost izravnoga, temeljnog životnog preokreta te se osjete pozvanima provesti ga, u dubokoj će mudrosti egipatske Pragnoze i u apsolutnosti njezinih zahtjeva, puni radosti i zahvalnosti, prepoznati blistavo svjetlo puta koji vodi prema istini i životu.

Iz Ključa za čišćenje (Poglavlje XXXV.)

Dobro je jednom potpuno svući mističnu odjeću s problema gnostičkoga postanka i jasno uvidjeti da stvarna ljudska kultura nije moguća dok se ne rodi duša i pozdravi svoga Pymandera. Tek tada se čovjek može vratiti, uzdignuti do početka istinski ljudskog i zakoračiti na put evolucije. Osobnost u mikrokozmosu može ući u apsolutnu Božju vječnost tek nakon duševnoga rođenja, pošto se transfiguracijom istrgne kristalizaciji i smrti.

Za stvarni kulturni napredak, za hod po stazi bez zastranjivanja, apsolutno je nužna duševna svijest.Ako se prisjetite rasprave o nezrelosti dijalektičkoga razuma i beskorisnosti, dapače, opasnosti dijalektičkoga pamćenja, uvidjet ćete koliko je neophodno imati novi organ koji djeluje besprijekorno.

Preuzmite poglavlja:
Prazakon gnostičkih misterija (Poglavlje IX.)pdf format
Staza i žrtva (Poglavlje XXIII.)pdf format

Format: 24x16
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 288
ISBN: 978-953-95958-4-3


 Jan van Rijckenborgh ( o autoru )
 EGIPATSKA PRAGNOZA, 1. DIO


Corpus hermeticum i Tabula smaragdina su spisi iz prvih stoljeća kršćanskog računanja vremena. Grupa gnostika toga vremena je tumačila pradavnu mudrost u obliku dijaloga između Hermesa Trismegista i triju sugovornika - Tata, Asklepija i Pymandera - koji predstavljaju tri različita aspekta bića onog čovjeka koji ide putem samospoznaje. Hermes u tom kontekstu predstavlja obnovljenu svijest dotičnoga.

Ova stara zbirka spisa je kroz tumačenja Jana van Rijckenborgha približena čovjeku današnjice, u kojima on biva stavljen pred najvažnija i najdublja pitanja svih vremena. Ona su skrivena duboko u čovjekovoj duši i žude za odgovorima, što je i čovjekova stvarna životna zadaća.

Hermesovi dijalozi, kao i komentari Jana van Rijckenborgha, upravo služe da utaže spomenutu žudnju za tom starom i sveprožimajućoj mudrosti koja se kao takva ne traži izvana, nego u vlastitom biću.

U prvom svesku su tumačenja Tabule smaragdine i dva spisa iz Corpusa hermeticuma kroz koja je čitatelj stavljen pred temeljni životni problem - vezanost čovjeka za vremensko i prolazno, dok je njegovo stvarno određenje vječnost.

Preuzmite poglavlje:
Čovjekovo dvostruko biće (VIII. poglavlje)pdf format

Format: 24x16
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 189
ISBN: 978-953-95958-3-6


 Jan van Rijckenborgh ( o autoru ) 
 GNOSTIČKI MISTERIJ PISTIS SOFIJE


Iz Razmatranja o prvoj knjizi Pistis Sofije

Gnostičko evanđenje Pistis Sofija, koje se pripisuje Valentinu (2. stoljeće), vrlo je hermetičan spis koji se u našem dobu izravno obraća svakomu. Autor opisuje kako čovjek, baš kao i Pistis Sofija, može prodrijeti iza velova 13. eona – odnosno univerzalnog polja snage. Tu zadaću mora za sebe obaviti svaki pojedinac, kako bi umjesto smrti zadobio istinski život.

Iz Uvoda

Smatra se da je autor gnostičkoga spisa Pistis Sofija poznati aleksandrijski gnostik Valentin, koji je živio u drugom stoljeću poslije Krista. U drugoj polovici 18. stoljeća spis je otkrio londonski liječnik A. Askew, a nakon njegove smrti knjigu od 1785. godine čuva Britanski muzej u Londonu pod oznakom Codex Askewianus.

Naš je hrvatski prijevod Prve knjige Pistis Sofija popraćen opširnim razmatranjima, koja je Jan van Rijckenborgh pisao tijekom 60–ih godina prošloga stoljeća. Knjiga se pojavljuje u vrijeme kada pitanja o porijeklu, biti i cilju Gnoze žive u nebrojenim ljudima.

U svjetlu Gnoze djelo izravno odgovora na pitanje o stvarnomu čovjekovom određenju i pokazuje put na kojemu je moguće ispuniti to određenje, odnosno postići živo duševno stanje.

U Pistis Sofiji govori se o dvije struje koje upućuju na dva elektromagnetska vala. Jedna struja označena je kao struja znanja – pistis, a druga kao struja mudrosti – sofija. Prva se struja potpuno povezuje s uobičajenim dijalektičkim znanjem svakoga prijelaznog doba, tako da je cjelokupno čovječanstvo u stanju otkriti tu emanaciju i na nju može – štoviše - mora reagirati. Drugo se zračenje drži potpuno po strani od ovoga svijeta, premda u njega zrači, kako bi pojedinac koji traži Boga naposljetku mogao izmaći prirodi i naći mudrost - sofiju, pa čak i sam moći postati sofijom.

Sada smo ušli u vremensko razdoblje kada mnogi ljudi, koji su prijemljivi za Gnozu u različitim stupnjevima, više ili manje svjesno, iznutra čeznu za oslobođenjem. Oni ispituju mogu li nekako spoznati i približiti se izvoru svoje pokrenutosti, cilju svoje čežnje. U gnostičkomu svjetlu objašnjenja, koja je svojevremeno napisao Jan van Rijckenborgh, ti ljudi mogu razumjeti stvarno značenje često nejasnih riječi u Pistis Sofiji.

Tako vidimo obje spomenute emanacije, pistis i sofiju, koje potječu iz svijeta duhovne prirode. Pistis pobuđuje i podupire pokrenutost mase u najširemu smislu te riječi i time iznimno snažno utječe na ljudski razum. Nasuprot tomu, sofija – druga emanacija – obraća se izabranima, kako bi ih izbavila iz prirode smrti i uzdigla u područja božanske plerome o kojoj, između ostalih, govori Pavao u Poslanici Efežanima, stanovnicima graničnog područja iz njegova vremena (Ef. 3/19). Sofija u izabranima želi probuditi novo duševno stanje, novu duševnu svijest, novo duševno mišljenje.

Preuzmite poglavlja:
Pistis Sofija (11. str.-24. str.)pdf format
Misteriji tinaestog eona (27. poglavlje)pdf format

Format: 23x15
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 522
ISBN: 978-953-95958-0-5


Osim kod nas knjige možete kupiti u knjižarama u Zagrebu:

 Planetopija (Ilica 72), AGM (Teslina 7, Pothodnik - Starčevićev trg bb), Algoritam (Avenue Mall).


 Časopis Pentagram


Časopis Pentagram namjerava privući čitateljevu pozornost na novo doba u razvoju čovječanstva.

Pentagram je u svim je vremenima simbolizirao ponovno rođeno ljudsko biće, novog čovjeka. Isto tako simbolizira univerzum i njegovo vječno stvaranje kroz koje se očituje božanski plan.

Simbol ima vrijednost kada potiče na djelovanje, ostvarivanje. Ljudsko biće koje na taj način ostvaruje pentagram u svom malom svijetu, mikrokozmosu, stupilo je na put transfiguracije. Čitatelji su pozvani da stupe u spomenuto novo doba ostvarujući unutarnju, duhovnu revoluciju.

Preuzmite članke:
Za spoznaju je potrebna hrabrostpdf format
U potrazi za ljubavljupdf format
Je li svijest iluzijapdf format
Mit o postanku prema tajnoj knjizi Ivanovojpdf format
Majanski kalendarpdf format
U potrazi za izvorom vječnoga životapdf format


U PRIPREMI:
 Jan van Rijckenborgh ( o autoru )
 EGIPATSKA PRAGNOZA, 4. dio
   Jan van Rijckenborgh ( o autoru )
 ZOV BRATSTVA RUŽINOG KRIŽA


Komentari Jana van Rijckenborgha starih egipatskih spisa Tabula smaragdina i Corpus hermeticum.

Spisi su pripisani Hermesu Trismegistu, a čitatelju otkrivaju pradavnu poruku ljudima - kako je temeljna prepreka svjesnosti i spoznaji čovjekova ja centralnost. Ona se pak može ukinuti preko ponovog rođenja duše-duha u ljudskom biću. Kako do toga doći detaljno je opisano u ovom opusu od četiri sveska.
 

Cjelokupan opus spisa klasičnih rosenkreuzera obuhvaća četiri sveska zajedničkog naziva: Ezoterijska analiza rosenkreuzerskih duhovnih testamenata. Izvorno su potpisani od Johanna Valentina Andreae koji je živio i djelovao u Calwu u Njemačkoj na prijelazu 16-og i 17-og stoljeća. U svojem rukopisu je ostavio veliko bogatstvo unutarnjeg znanja za njemu duhovne srodnike. Fama Fraternitatis je prvi u opusu.

Jan van Rijckenborgh je preko svog bogatog znanja i mudrosti uspio spise učiniti pristupačnim za današenjeg čovjeka u potrazi za duhovnim i povesti ga prema biti univerzalne i vječne istine.